Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 70 KPSS ile personel alacak! Başvuru şartları neler?

Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü giriş sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfında 8’inci derecede 15 (on beş) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak olup alım yapılacak kadrolara ilişkin öğrenim dalı, kadro sayısı, sınava girebilecek kişi sayısı, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) taban puanı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMIM YAPIYOR

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıdaki tabloda yer alan öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2022 veya 2023 yıllarında gerçekleştirilen lisans düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavından yukarıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak,

 • Yukarıdaki tabloda belirtilen geçerli Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı veya dil yeterliliği bakımından en az aynı seviyede olmak üzere ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan aldığı bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

 • 2024 yılı Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Adaylar, 27 Aralık 2023 – 27 Ocak 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden başvuru yapabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların sadece 1 (bir) başvuru hakkı bulunmaktadır.

Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ile KPSS ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği, mezuniyet veya denklik belgesi ile ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil yeterlilik belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

Adaylar, el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak pdf veya jpeg formatında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan ilgili bölüme yükleyeceklerdir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

SINAV YERİ, ZAMANI VE SINAV KONULARI

Sözlü giriş sınavı, 2024 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup adaylar;

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

 5. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından sözlü giriş sınavına alınacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x